Raspored izlaznih kolokvijuma za septembarski rok

Mehanika - ponedeljak 15.08. od 10h
Termodinamika - ponedeljak 15.08. od 10h
Elektromagnetizam - utorak 16.08. od 10h
Optika - utorak 16.08. od 10h