Linkovi sa portala za međunarodnu saradnju

Linkovi sa portala za međunarodnu saradnju:

Stipendije Vlade Republike Indonezije:
https://international.pmf.uns.ac.rs/?p=757

Produžen rok do 25. marta 2016, ERASMUS+ poziv za stipendiranu studentsku mobilnost na Tehničkom Univerzitetu u Rigi, Letonija:
https://international.pmf.uns.ac.rs/?p=673

ERASMUS+ poziv za stipendiranu studentsku mobilnost na Univerzitetu „Matej Bel“ u Banskoj Bistrici, Slovačka
https://international.pmf.uns.ac.rs/?p=754

ERASMUS+ poziv za stipendiranu studentsku mobilnost na Univerzitetu u Gracu, Austrija (Karl-Franzens-Universität Graz):
https://international.pmf.uns.ac.rs/?p=751