Kolokvijum iz Engleskog jezika

Engleski jezik 1 - mr Stanka Radojičić

 
Kolokvijum iz Engleskog jezika održaće se u četvrtak 11.01.2018. u A4 prema sledećem rasporedu: 
 
13.15 - 14.00  Optometrija, Medicinska fizika
14.15 - 15.00  Istraživački, Profesor fizike
15.15 - 16.00  Astronomija sa astrofizikom, Meteorologija