Elektronska prijava na konkurs za upis

Sa željom da kandidatima omogućimo jednostavniju prijavu na konkurs za upis u prvu godinu pušten je u rad portal za elektronsku prijavu. Možete mu pristupiti na sledećoj adresi: https://prijemni.pmf.uns.ac.rs

Na ePortalu kandidati mogu da dobiju informacije o upisu u prvu godinu studija, da popune elektronsku prijavu za konkurs i da pregledaju liste prijavljenih kandidata.

 

VAŽNA NAPOMENA: Kandidati koji su popunili elektronsku prijavu u obavezi su da dođu na šalter Studentske službe u terminima za prijavu na konkurs i ponesu svu potrebnu dokumentaciju. Ukoliko kandidat ne dođe na šalter Studentske službe, smatraće se da prijava na konkurs nije kompletna i kandidat neće moći da izađe na prijemni ispit.