Pristupno predavanje

Pristupno predavanje će održati dr Teodora Gajo 22.12.2017. godine u
laboratoriji 23 u 15:00 časova. Tema predavanja je "Određivanje
elektronske koncentracije i temperature vodonikove plazme iz Štarkovog
širenja vodonikove H-beta linije".