Predavanje: Nove dijagnostičke mogućnosti kroz analizu aberacije (wavefront), za otkrivanje uzroka promena i bolesti očiju.

Dana 02.11.2013. godine sa početkom u 10h gostujući profesor Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu Bojan Pajić održaće predavanje na temu: „Nove dijagnostičke mogućnosti kroz analizu aberacije (wavefront), za otkrivanje uzroka promena i bolesti očiju.“ u amfiteatru A2 departmana za bioologiju novosadskog Prirodno-matematičkog fakulteta.

 

Sažetak predavanja:


Ovim istraživanjem biće prikazana uspešnost dostignuća savremena „wavefront“ tehnologije (čeonog talasa) u analizi i dijagnostikovanju brojnih očnih oboljenja, koja se na mogu otkriti konvencionalnim pregledom.

Primenjena metodologija: u oko se šalje zrak diodnog lasera i analizira se refleksija monohromatskog svetla, koja se definiše kao „wavefront“ (čeoni talas). Aberacije se analiziraju Zernike polinomima ili Furijevom metodom. Mnogobrojne očne biomikroskopske promene utvrđuju se „wavefront“ analizom.

Rezultati:  „wavefront“ pregledi aberacija višeg stepena dovede do dijagnoze i kvantifikacije refraktivnih bolesti očiju, kao što su, Lenticonus posterior, deformacije pseudofakije, nepravilog prelamanja svetlosti posle keratoplastike i početnog keratokonusa, koje se nije moglo zapaziti uobičajenim pregledom.

Zaključak: ovakva napredna tehnička dijagnostika postala je izuzetno značajna, kako u postavljanju dijagnoze, tako i u indikaciji operativne terapije.

 

Kratka biografija:


Prof. dr Bojan Pajić, naš i švajcarski državljanin, doktor medicinskih nauka, istaknuti oftalmolog i očni hirurg, obrazovan na Univerzitetu u Bernu, i očnim centrima u Švajcarskoj i Nemačkoj. Stekao je Evropske diplome za oftalmologiju (Pariz 2000.) i danas je član Saveta za polaganje tog ispita. Gostujući je Profesor na Univerzitetu u Novom Sadu, i konsultant za oftalmologiju Univerziteta u Ženevi. U kliničkom radu se bavio bolestima prednjeg segmenta oka: hirurgijom rožnjače, sočiva, i uveo je mini invazivnu hirururšku tehniku u lečenju glaukoma. Ima preko 4.500 operacija u refraktivnoj hirurgije i jedan je od vodećih stručnjaka u primeni najnovije generacije Femtosecond lasera. Radi na istraživanju i razvoju naprednih modula za nove laserske tehnologije u refraktivnoj hirurgiji i transplantacionoj hirurgiji na ražnjači i primeni u hirurgiji sočiva. Za doprinos u razvoju refraktivne hirurgije u primeni Femtosecund lasera dobitnik je Internacionalnalnih priznanja. Rezultate svog kliničkog rada i istraživanja objavio je i u velikom broju časopisa,monografija ,saopštio i pozivnih predavanja. Predsednik je Swis Eye Research Foundation i član udruženja lekara FMH(1993) i oftalmologa švajcarskih, SOG (1995) , Francuske SFO(1998) AAAS( American Advancing Science Serving Society-1999) AAO (American Academy of Ophthalmology-2000); ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons-2004).