Predavanje: "Neravnotežne pojave u jonizovanim gasovima i primene niskotemperaturske plazme"

U sredu, 29. marta 2017. godine u 19 sati u Ogranku SANU u Novom Sadu (Platoneum, Nikole Pašića 6) akademik Zoran Lj. Petrović održaće predavanje sa naslovom "Neravnotežne pojave u jonizovanim gasovima i primene niskotemperaturske plazme". Održavanje predavanja pomogao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj.