Predavanje: „Corneal Topography: Principles and Applications“

Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju koje će održati gostujući profesor
Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu dr Bojan Pajić.

Naziv  predavanja glasi: „Corneal Topography: Principles and Applications“
Predavanje će biti održano u četvrtak 05.12.2013. u 18:00 časova u učionici 67 na četvrtom spratu zgrade Departmana za fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta u  Novom Sadu.