Predavanje: Nelinearna dinamika Boze-Ajnštajn kondenzovanih sistema

U sredu, 16. aprila 2014. godine u 19 sati u Ogranku SANU u Novom Sadu dr Antun Balaž održaće predavanje sa naslovom "Nelinearna dinamika Boze-Ajnštajn kondenzovanih sistema".

Održavanje predavanja pomogao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj.