Predavanje: Poluklasični i kvantni metodi opisivanja strukture, sudara i interakcije sa zračenjem atoma i molekula

U sredu, 07. oktobra 2015. godine u 19 sati u Ogranku SANU u Novom Sadu, dr Tasko Grozdanovi održaće predavanje sa naslovom "Poluklasični i kvantni metodi opisivanja strukture, sudara i interakcije sa zračenjem atoma i molekula". Održavanje predavanja pomogao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj.