Predavanje "Svetla Zemlja i taman Svemir"

Predavanje " Svetla Zemlja i taman Svemir"profesora Ištvana Bikita, u petak, 28. februara u 18.00 časova, Amfiteatar V, prizemlje Departmana za fiziku, Trg Dositeja Obradovića 4.


Ištvan Bikit, profesor emeritus, Departmana za fiziku novosadskog PMF-a, doktor nauka, čiji je "specijalitet" nuklearna fizika, odavno se bavi istraživanjem nuklearnih struktura, retkim nuklearnim procesima, nuklearnom spektroskopijom i radioekologijom.

 

U okviru specijalizacije, usavršavanja i naučne saradnje je više puta boravio na Univerzitetu Sussex u Brightonu (V.Britanija), u Međunarodnom centru za teorijsku fiziku (ICTP) u Trstu (Italija), u Institutu Laue-Langevin u Grenoblu (Francuska), u Nacionalnom Institutu za nauku i tehnologiju (NIST) u Geithersburgu (SAD) i u Institutu za izotope mađarske akademije nauka (Budimpešta).

U domaćim i međunarodnim časopisima objavio je 330 naučnih radova. Baza Google Scholar prepoznaje 613 citata prof. dr Bikita, a prema podacima Referalnog centra Matice srpske, Bikit ima 477 citata od kojih je 115 samocitata. Rukovodilac je više naučnih projekata iz fundamentalnih i eksperimentalnih istraživanja iz nuklearne fizike.

Bio je direktor Instituta za fiziku u više mandata, prodekan i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu u dva mandatna perioda. Osnivač i rukovodilac dve laboratorije u okviru Katedre za nuklearnu fiziku, Departmana za fiziku: Laboratorije za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja i Laboratorije za etaloniranje gama spektrometara i aktivnosti radioaktivnih izvora gama emitera. Obe laboratorije su akreditovane kod Akreditacionog tela Srbije.

Dobitnik je Nagrade za životno delo, član VANU, a nedavno je dobio titulu profesora emeritusa.


REZIME PREDAVANJA

 

Potraga za osnovnim delovima materije je stara kao ljudska civilizacija. Današnja fizika je na tom putu otkrila strukturu mikrosveta i otvorila put za današnji razvoj čovečanstva. Međutim, pokazalo se da su osvetljenja materije kakvu smo upoznali na Zemlji daleko od sveobuhvatnosti. Kosmos sadrži nepoznate materije i energije koje danas nazivamo tamnim i predmet su daljih istraživanja.

U okviru naučno-popularnog prikaza ovog procesa biće prezentovani i doprinosi Grupe za nuklearnu fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.