Predavanja: Fizika visokih energija i Fizika elementarnih čestica

Predavanja prof. Tristana Hibša iz Fizike visokih energija i Fizike elementarnih čestica održavaće se od 5. maja do 16. maja. Preuzmite dnevni raspored predavanja.