Pripremni kursevi za studente I godine

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu organizuje PRECALCULUS, pripremu za visokoškolsku nastavu matematike

Po ugledu na američke i evropske univerzitete, i ove godine se za studente Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu organizuje kurs pod nazivom PRECALCULUS.
To je obrada izabranih tema iz srednjoškolske matematike, koje svaki brucoš mora znati ako želi da uspešno prati nastavu matematike na prvoj godini fakulteta.
Termini:

  • 25.09. 2015, 10.00—14.00
  • 26.09.2015, 10.00—14.00
  • 28.09. 2015, 10.00—14.00
  • 29.09.2015, 10.00—14.00
  • 30.09.2015, 10.00—14.00

Časovi su besplatni za studente svih pet departmana PMF-a u Novom Sadu i održavaće se u zgradi Departmana za matematiku i informatiku i Departmana za fiziku (Trg Dositeja Obradovića 4).