Otvorena vrata fakulteta

Fizika je svuda oko nas! Posetiocima će se na prikladan način objasniti i kroz demonstracione oglede prikazati neki osnovni fizički zakoni i pojave. Cilj je razbijanje mita kako je fizika vrlo težak predmet u kojem se uče samo formule i definicije.

Takođe, posetioci će imati prilike da posete jednu od laboratorija u kojoj studenti rade vežbe, da vide kako izgleda centar za gama-spektroskopiju i merenje radioaktivnosti uzoraka i da posete jos neke laboratorije u kojima se zaposleni bave naučno-istraživačkim radom.