Međunarodna godina svetlosti

Generalna skupština Ujedinjenih Nacija, 20. decembra 2013. godine, proglasila je 2015. godinu Međunarodnom godinom svetlosti i svetlosnih tehnologija (International Year of Light and Light-based Technologies – IYL 2015).

 

Proglašenjem Međunarodne godine svetlosti, fokusirajući se na nauke i njihove primene u oblasti fotonike, UN su pokazale važnost podizanja globalne svesti o tome kako tehnologije bazirane na svetlosti promovišu održivi razvoj i rešenja globalnih izazova u oblasti energije, obrazovanja, poljoprivrede i zdravlja. Svetlost ima važnu ulogu u svakodnevnom životu i predstavlja veoma bitnu granu nauke u 21. veku. Svetlost je napravila revoluciju u medicini, stvorila internacionalnu komunikaciju putem interneta, i nastavlja da bude osnova kulturološkog, ekonomskog i političkog aspekta svetskog društva.

 

Program MGS 2015 će promovisati poboljšanja javnih i političkih razumevanja uloge svetlosti u modernom svetu, takođe slaveći bitnu godišnjicu u 2015. – 1000 godina od prvih istraživanja u optici koja su danas dovele do otkrića optičkih komunikacija, osnove interneta.

 

Prvi zvanični događaj u svetu je Ceremonija otvaranja koja se održala u predstavništvu UNESCO u Parizu 19. i 20. januara 2015. To je bio početak jednogodišnjeg serijala aktivnosti koje će se održati širom sveta.

 

Centralni događaj povodom MGS u Srbiji jeste međunarodna konferencija Photonica2015 koja će se održati u Beogradu u period između 24. i 28. avgusta 2015. godine.