Letnja škola "Inovacija kroz interdisciplinarnost"

Katedra za informatiku sa Fakulteta tehničkih nauka poziva studente 
fizike, biologije i mikrobiologije  da učestvuju u drugoj po redu 
Letnjoj školi visokotehnološkog preduzetništva koja se održava od 15. do 
19. jula na Fakultetu tehničkih nauka pod sloganom "inovacija kroz 
interdisciplinarnost". 

Cilj škole je da polaznicima, kroz klasična predavanja i interaktivan rad,
pruži osnovna praktična znanja neophodna za pokretanje sopstvene
visokotehnološke kompanije.
 
Studenti će biti u multidisciplinarnim timovima, radiće sa studentima
računarstva sa FTN-a kao i eventualno sa studentima medicine i
poljoprivrede.
 
Prijava je do 2. jula.
 
Zainteresovani studenti mogu naći više detalja na adresi:
 
www.informatika.ftn.uns.ac.rs/summerschool2013/
 
Letnja škola je besplatna!