"LABORATORIJA ZNANJA" NA PMF-u

   Da je partnerstvo sa obrazovnim institucijama u zemlji radi obrazovanja visokostručnih kadrova neophodno, odavno je prepoznala kompanija NIS, koja stipendira najuspešnije studente, organizuje stažiranje u Kompaniji, dodatno usavršavanje zaposlenih, sticanje novih znanja i realizaciju zajedničkih naučno-istraživačkih projekata.

           

   Deo višegodišnje saradnje NIS-a sa Novosadskim univerzitetom je i ulaganje preko 30.000 Eur u adaptaciju i opremanje Laboratorije na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta, sa namerom da ovaj prostor služi studentima za opšte kurseve iz fizike, ali i talentovanim srednjoškolcima za pripreme pred regionalna takmičenja. Posebno je značajno što će ova Laboratorija studentima omogućiti vrhunske uslove za rad na projektima fundamentalnih nauka.

    

        Svečano otvaranje "Laboratorije znanja" je 16. juna u 13.30 sati na Prirodno-matematičkom fakultetu, Departman za fiziku, prvi sprat.

Pozdravni govor će održati rektor Novosadskog univerziteta prof. dr Miroslav Vesković, dekan PMF-a, prof. dr Neda Mimica Dukić i Andrej Šibanov, zamenik generalnog direktora NIS-a, direktor Funkcije za organizaciona pitanja.

 

NIS LABORATIRIJA ZNANJA - pre i posle NIS LABORATIRIJA ZNANJA - pre i posle