Konkurs za izradu naučnih i stručnih radova studenata u školskoj 2012/13. godini

Rok za predaju radova je 15. novembar 2013.