Primatijada 2014

Spisak studenata fizike za učešće na Primatijadi:

  1. Emilija Joci i Jovana Knežević;
  2. Kristina Vučković;
  3. Radojka Orbović.

Molimo gore navedene studente da se radi dogovora jave u Savez studenata Prirodno-matematičkog fakulteta.