Primatijada 2014

Ovogodišnja PRIMATIJADA održaće se u periodu od 28. aprila do 04. maja 2014. godine u Sunčevom Bregu, Bugarska.

Studenti koji su zainteresovani da predstavljaju naš fakultet treba da svoju prijavu i rad dostave u Sekretarijat Departmana za fiziku najkasnije do ponedeljka 24. marta 2014. godine.

Spisak studenata koji će predstavljati naš fakultet na Primatijadi biće objavljen na oglasnoj tabli Departmana najkasnije do petka 28. marta 2014. godine.

Departman za fiziku će biti predstavljen na Primatijadi sa najviše 5 (pet) naučnih radova.