Primatijada 2015.

Ovogodišnja PRIMATIJADA održaće se u periodu od 28. aprila do 03. maja 2015. godine na Balatonu, Mađarska.

Studenti koji su zainteresovani da predstavljaju naš fakultet treba da svoju prijavu i rad dostave u Sekretarijat Departmana za fiziku najkasnije do ponedeljka 23. marta 2015. godine.

Spisak studenata koji će predstavljati naš fakultet na Primatijadi biće objavljen na oglasnoj tabli Departmana najkasnije do ponedeljka 30. marta 2015. godine.

Departman za fiziku će biti predstavljen na Primatijadi sa najviše 5 (pet) naučnih radova.