Konkurs za izradu naučnih i stručnih radova studenata UNS-a za školsku 2014/15 godinu.