Konkurs Laboratorije za nuklearnu i plazma fiziku Instituta Vinča

Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku Instituta Vinča ima do kraja decembra otvoren konkurs za zaposlenje master fizičara ili hemičara.
Detalji konkursa