Javni poziv za izbor saradnika praktičara za potrebe realizacije Školske prakse 1 i Školske prakse 2 (nastavni predmet: Fizika)

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu raspisuje javni poziv za izbor saradnika praktičara za potrebe realizacije Školske prakse 1 i Školske prakse 2 (nastavni predmet: FIzika).
U prilogu su dati tekst oglasa kao i prijava koju zainteresovani kandidati treba da popune i predaju.