Campus Europae konkurs za razmenu studenata u 2014/2015

Međunarodni program mobilnosti studenata Campus Europae koji se realizuje pod okriljem Evropske univerzitetske fondacije sa sedištem u Luksemburgu, bavi se razmenom studenata osnovnih i master studija između univerziteta uključenih u CE mrežu.


Konkurs za razmenu studenata fizike je otvoren do 15.2.2014.


Detaljnije na univerzitetskoj strani Campus Europae


Partnerski univerziteti u školskoj 2014/2015. godini:

 • Univerzitet u Aveiru (Portugalija) 
 • Univerzitet u Sankt Peterburgu (Rusija) 
 • Univerzitet u Lođu (Poljska) 


Uslovi konkursa:

 • Studenti 2. ili 3. godine u šk. 2013/14 
 • Prosečna ocena dosadašnjeg studiranja iznad 8.50, bez obnovljene godine 
 • Aktivno znanje engleskog jezika (poznavanje jezika zemlje domaćina je prednost) 
 • Spremnost za intenzivnim učenjem jezika i studiranjem na jeziku zemlje domaćina 
 • Dobro poznavanje rada na računaru i aktivno korišćenje Interneta i elektronske pošte 
 • Dobre komunikacione sposobnosti i snalaženje u novoj sredini 


Važna napomena: Univerzitet u Novom Sadu će za kandidate sa prosečnom ocenom iznad 9,00, koji ispune i sve druge uslove Konkursa i nađu se na rang listi Fakulteta, aplicirati kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sredstva za sufinasiranje životnih troškova u toku studijskog boravka. Svi ostali studenti koji zadovolje uslove Konkursa i dobiju podršku Fakulteta za učešće u programu mogu da realizuju svoj studijski boravak kao samofinasirajući studenti.

Potrebna dokumentacija:

 • Uverenje od Fakulteta o položenim ispitima i godini studija 
 • Kratak CV studenta – osnovne informacije 
 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku 


Konkurs je otvoren od 06. decembra 2013. – 15. februara 2014.

Nakon zatvaranja Konkursa, kandidati će biti pozvani na intervju na engleskom jeziku.

Prijave na Konkurs se dostavljaju:
prof. dr Olivera Klisurić
kabinet 52/ II sprat
tel: 021/485-2808
(e-mail: olivera.klisuric@df.uns.ac.rs)