Za buduće studente

Poštovani budući studenti,

 

Na ovoj stranici možete preuzeti tekst informatora Departmana za fiziku odakle možete saznati sve osnovne informacije o vrstama i uslovima studija. Međutim, za prijavu za polaganje prijemnog ispita neophodan je štampani primerak ovog informatora u kome se nalaze obrasci prijave. Informator se može kupiti u skriptarnici Prirodno-matematičkog fakulteta.

 

Na Departmanu za fiziku postoje i Strukovne studije Optometrije. Više o tim studijama možete saznati ovde.

 

Kontakt e-mail: info@df.uns.ac.rs