Popularna predavanja

Na Departmanu za fiziku, 25.10.2010. godine, prof. dr Dragan Inđin održao je predavanje "T-zraci u svakodnevnom životu: razvoj THz lasera i primena na Univerzitetu u Lidsu, Velika Britanija".

Dragan Inđin diplomirao je na Elektotehničkom fakultetu u Beogradu 1988.godine, a doktorirao 1996.

Od 2001.godine radi na Univerziteu u Lidsu, Velika Britanija, prvo kao istraživač, a kasnije i kao profesor optoelektronike i nanoelektronike. Autor je preko 100 radova objavljenih u međunarodnim časopisima, učesnik mnogih relevantnih konferencija i istraživačkih seminara.

 

Dr Nemanja Kaloper je 17.10.2008. održao predavanje sa naslovom "TAMNA STRANA VASIONE". Preuzmite slajdove sa predavanja: PDF dokument (2.3 MB)