Jovana Petrović

 • Uža naučna oblast: Astrofizika
 • Katedra: Katedra za nuklearnu fiziku
 • Istraživačka grupa ili laboratorija: Astrofizika
 • Istraživačke teme kojima se bavi: Gama-zračna astrofizika, Astrofizika visokih energija

Obrazovanje

 • Diploma osnovnih studija: 2012, Prirodno-matematički fakultet. Novi Sad.
 • Diploma master ili magistarskih studija: 2013, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad; Internacionalni centar za teorijsku fiziku Abdus Salam, Trst

Predmeti koje drži na osnovnim studijama

 • Sunčev sistem
 • Zvezdani sistemi i galaktička astronomija
 • Obrada astronomskih osmatranja
 • Instrumenti i metode astronomskih osmatranja

Reprezentativni radovi

 • Petrovic J., Serpico P.D., Zaharijas G., “Galactic Center gamma-ray "excess" from an active past of the Galactic Center?”, published in Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, JCAP10(2014)05 doi:10.1088/1475-7516/2014/10/052
 • Petrovic J., Serpico P.D., Zaharijas G. “Millisecond pulsars and the Galactic Center gamma-ray excess: the importance of luminosity function and secondary emission", published in Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, JCAP02(2015)023 doi:10.1088/1475-7516/2015/02/023

Učešće na domaćim projektima

 • 176005 Emisione magline: struktura i evolucija

Učešće na stranim projektima

 • Bilateralni projekat sa Univerzitetom u Novoj Gorizi, Slovenija

Ostalo

 • Član naučnog odbora Astronomskog društva Novi Sad
 • Prevodilac zvanične stranice Evropske Južne Opservatorije (ESO)
 • Stručni saradnik na seminaru astronomije u Istraživačkoj stanici "Petnica"
 • Član organizacionog tima seminara na Departmanu za fiziku
 • Veliki ljubitelj ljubičaste boje, putovanja po svetu (minus letenje), svog psa Aresa, yoge i beskrajne količine knjiga (koje nemaju veze sa fizikom).