Laboratorija za etaloniranje gama-spektrometara i aktivnosti radioaktivnih izvora gama emitera

  Laboratorija obavlja usluge sledećih etaloniranja po međunarodnim standardnim metodama:

  • Etаlonirаnje visoko-rezolucionih gаmа spektrometаrа (energetskа kаlibrаcijа i krivа efikаsnosti zа tаčkаstu, cilindričnu i Marinelli geometriju) i
  • Etаlonirаnje gаmа emiterа ( tаčkаste, cilindrične i Marinelli geometrije).

   

  Mesto laboratorije: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Departman za fiziku, Katedra za nuklearnu fiziku

   

  Šef Laboratorije: Prof. dr Jaroslav Slivka

   

  Tehnički rukovodilac: Prof. dr Dušan Mrđa

   

  Adresa: 21000 Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića broj 4
  Telefon: +381 21 459 368
  Fax: +381 21 459 367

  E-mail: jaroslav.slivka@df.uns.ac.rs
                mrdjad@uns.ac.rs
                sofija@df.uns.ac.rs

   

   

  Laboratorija za etaloniranje gama-spektrometara i aktivnosti radioaktivnih izvora gama emitera je akreditovana u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025:2006 kod Akreditacionog tela Srbije.

   

  ATC02-001

   

   

  Preuzmite zvanična dokumenta: