msc Šandor Hegediš

stručni saradnikKatedra za opštu fiziku i metodiku nastave fizike


kancelarija: prvi sprat / 22, zgrada DF&DMI
e-mail: sandor.hegedis@df.uns.ac.rs
lični sajt: -