msc Igor Šetrajčić

istraživač saradnikKatedra za opštu fiziku i metodiku nastave fizike


kancelarija: treći sprat / 66, zgrada DF&DMI
telefon: 2816
e-mail: igor.setrajcic@df.uns.ac.rs
lični sajt: -