dr Igor Balaž

naučni saradnikKatedra za teorijsku fiziku


kancelarija: / , zgrada
e-mail: igor.balaz@df.uns.ac.rs
lični sajt: -