dr Jovan Šetrajčić

redovni profesorKatedra za opštu fiziku i metodiku nastave fizike


kancelarija: treći sprat / 66, zgrada DF&DMI
telefon: 2816
e-mail: bora@df.uns.ac.rs
lični sajt: -


 • Uža naučna oblast: Teorijska fizika kondenzovane materije
 • Katedra: Van katedri
 • Istraživačke teme kojima se bavi: Osobine nanoskopskih sistema

Obrazovanje

 • Diploma osnovnih studija: 1974, PMF Novi Sad
 • Diploma master ili magistarskih studija: 1983, PMF Beograd
 • Diploma doktorskih studija: 1985, PMF Novi Sad

Predmeti koje drži na osnovnim studijama

  • Biofizika (za studente fizike)
  • Biofizika (za studente biologije)
  • Osnovi biofizika (za studente optometrije)

Predmeti koje drži na master studijama

 • Superprovodni materijali i tehnologije

Predmeti koje drži na doktorskim studijama

 • Teorija superprovodnosti

Reprezentativni radovi

 • Šetrajčić, J.P. and Jaćimovski, S.K. (2017), “Different Regions of Exciton Localized States in Ultrathin Dielectric Films”, Journal of Physics and Chemistry of Solids, vol.105, pp.1–8; doi:10.1016/j.jpcs.2017.02.001.
 • Šetrajčić, I.J., Rodić, D. and Šetrajčić, J.P. (2015), “Optical Properties of Layers of Symmetric Molecular Nanofilms“, Jourmal of Optics, vol.44, no.1, pp.1–6; doi:10.1007/s12596-014-0231-8.
 • Jaćimovski, S.K., Bukurov, M., Šetrajčić, J.P. and Raković, D.I. (2015), “Phonon Thermal Conductivity of Graphene“, Superlattices and Microstructures, vol.88, pp.330–337; doi:10.1016/j.spmi.2015.09.027.
 • Šetrajčić, J.P., Jaćimovski, S.K., Sajfert, V.D. and Šetrajčić, I.J. (2014), “Specific Quantum Mechanical Solution of Difference Equation of Hyperbolic Type“, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, vol.19, no.5, pp.1313-1328, doi:10.1016/j.cnsns.2013.08.026.
 • Škipina, B., Mirjanić, D.Lj., Vučenović, S.M., Šetrajčić, J.P., Šetrajčić, I.J., Šetrajčić-Tomić, A.J., Pelemiš, S.S. and Markoski, B. (2011), “Selective IR Absorption in Molecular Nanofilms“ Optical Materials, vol.33, pp.1578-1584; doi:10.1016/j.optmat.2011.04.008.

Učešće na domaćim projektima

"1. Пројекат: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И ТЕОРИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА ФИЗИЧКИХ ОСОБИНАИ СТРУКТУРЕ МЕТАЛА, ПОЛУПРОВОДНИКА И ИЗОЛАТОРА Потпројекат: ТЕОРИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА КОЛЕКТИВНИХ ФЕНОМЕНА У КОНДЕНЗОВАНИМ СРЕДИНАМА И БИОСТРУКТУРАМА Тема 1: КООПЕРАТИВНИ ФЕНОМЕНИ И ФАЗНИ ПРЕЛАЗИ У МАГНЕТНИМ, ФЕРОЕЛЕКТРИЧНИМ И СУПЕРПРОВОДНИМ МАТЕРИЈАЛИМА Тема 2: НЕЛИНЕАРНИ И НЕСТАЦИОНАРНИ ПРОЦЕСИ У КВАЗИЧЕСТИЧНИМ СИСТЕМИМА И БИОСТРУКТУРАМА •СИЗ / Фонд за научни рад Војводине (1975 –1990); Министарство за науку и технологију Србије (1991 –1995) Сарадник – истраживач 2. Пројекат: ИЗНАЛАЖЕЊЕ АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ Тема: ДИНАМИКА СТРУЈАЊА АЕРОЗАГАЂЕЊА У ИНДУСТРИЈСКИМ НАСЕЉИМА •СИЗ / Фонд за научни рад Војводине (1986 –1989.) Сарадник – истраживач 3. Пројекат: ЕЛЕКТРОНИКА И ОПТОЕЛЕКТРОНИКА БУДУЋНОСТИ Тематски склоп 1: МАТЕРИЈАЛИ, ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ Модул: ТЕХНОЛОГИЈА СУПЕРПРОВОДНИХ ПЛАСТИ Тема: СТРУКТУРНА ДЕФОРМАЦИЈА И СУПЕРПРОВОДНОСТ Тематски склоп 2: ОПТОЕЛЕКТРОНИКА И ЛАСЕРСКА ТЕХНИКА Модул: ОПТИЧКЕ И СПЕКТРОСКОПСКЕ ОСОБИНЕ МАТЕРИЈАЛА Тема: НЕЛИНЕАРНИ ОПТИЧКИ ЕФЕКТИ У КРИСТАЛИМА •Савезни комитет за науку, технологију и развој (1988 – 1991.) Руководилац истраживања на темама 4. Пројекат: ИСТРАЖИВАЊА ФИЗИЧКИХ СВОЈСТАВА СУПЕРПРОВОДНИХ МАТЕРИЈАЛА •Савезно министарство за науку, технолошки развој и животну средину (1994 – 2001.) Руководилац истраживања 5. Пројекат: ТРАНСПОРТНЕ ПОЈАВЕ И ФИЗИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИЈАЛА Потпројекат: ИСТРАЖИВАЊА ДИНАМИЧКИХ ОСОБИНА КОНДЕНЗОВАНИХ СРЕДИНА

 • . Тема: ФИЗИЧКА СВОЈСТВА СУПЕРПРОВОДНИХ МАТЕРИЈАЛА

2. Тема: ТРАНСПОРТНЕ ОСОБИНЕ МАТЕРИЈАЛА 3. Тема: ОПТИЧКЕ ОСОБИНЕ МАТЕРИЈАЛА 4. Тема: КВАНТНА ТЕОРИЈА СОЛИТОНА 5. Тема: НЕЛИНЕАРНИ ФЕНОМЕНИ У ЖИВОЈ ЋЕЛИЈИ 6. Тема: ФИЗИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НИСКО-ДИМЕНЗИОНИХ КОНДЕНЗОВАНИХ СРЕДИНА •Министарство за науку, технологију и развој Србије (1996 – 2001.) Руководилац истраживања на потпројекту 6. Пројекат: ДИНАМИЧКЕ И ТЕРМОДИНАМИЧКЕ ОСОБИНЕ ЈАКО КОРЕЛИСАНИХ СИСТЕМА СА СЛОЖЕНИМ СТРУКТУРАМА •Министарство за науку, технологију и развој Србије (2002 – 2005.) Сарадник – истраживач 7. Пројекат: ПОБОЉШАЊЕ ФИЗИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИЈАЛА КОНТРОЛИСАНОМ ПРОМЕНОМ ГРАНИЧНИХ ПАРАМЕТАРА •Војвођанска академија наука и уметности (2005) Сарадник истраживач 8. Пројекат: УНАПРЕЂИВАЊЕ ФИЗИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА НАНОСТРУКТУРНИХ МАТЕРИЈАЛА •Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије, ОИ-141044 (2006 – 2010) Сарадник истраживач 9. Пројекат: ДИЗАЈНИРАЊЕ И МОДЕЛОВАЊЕ СПЕЦИФИЧНИХ ОСОБИНА НАНОСТРУКТУРНИХ УЗОРАКА •Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, ОИ-171039 (2011 – 2017) Руководилац истраживања на пројекту и потпројекту

 • 0. Пројекат: ИНОВИРАЊЕ ФОРЕНЗИЧКИХ МЕТОДА И ЊИХОВА ПРИМЕНА

•Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, ТР-34019 (2011 – 2017) Руководилац истраживања на потпројекту

 • 1. Пројекат: ФАРМАКОКИНЕТИКА НАНОСТРУКТУРА

•Секретаријат за науку и технолошки развој АПВ, Но: 114-451-2048 (2011 – 2015) Руководилац истраживања на потпројекту

 • 2. Пројекат: ЕФИКАСНА, СЕЛЕКТИВНА, НЕТОКСИЧНА АНТИТУМОРСКА ТЕРАПИЈА НАНОИНКАПСУЛАЦИЈОМ,

ЦИЉАНИМ ПОГАЂАЊЕМ АНТИКАНЦЕРСКИХ МЕТА И ПЕТ/ЦТ ПРАЋЕЊЕМ БОЛЕСНИКА •Секретаријат за високо образовање и наунаучно-истраживачку делатност АПВ, Но: 114-451-972 (2016 – 2019) Руководилац истраживања на потпројекту "

Učešće na stranim projektima

  • "1. Пројекат: ФИЗИЧКА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ ОСОБИНА НАНОЕЛЕКТРОНСКИХ МАТЕРИЈАЛА
  • •Министарство за науку и технологију Републике Српске (2005 – 2007) Главни истраживач 2. Пројекат: ЕНЕРГЕТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ ВЈЕТРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ •Министарство за науку и технологију Републике Српске (2008) Главни истраживач 3. Пројекат: ПРОВОДНЕ И ОПТИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАНО-ДИМЕНЗИОНИХ КРИСТАЛНИХ УЗОРАКА •Министарство за науку и технологију Републике Српске (2008) Главни истраживач 4. Пројекат: АНАЛИЗА ДИЕЛЕКТРИЧНИХ ОСОБИНА МОЛЕКУЛАРНИХ СИСТЕМА •Министарство за науку и технологију Републике Српске (2009) Главни истраживач 5. Пројекат: САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ И БИОМЕДИЦИНУ •Министарство за науку и технологију Републике Српске (2009) Главни истраживач 6. Пројекат: НАНОЕЛЕКТРОНСКИ МАТЕРИЈАЛИ - ФИЗИЧКА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ ОСОБИНА •Министарство за науку и технологију Републике Српске (2010) Главни истраживач 7. Пројекат: НОВИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ХЕМИЈСКЕ ИЗВОРЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ •Научно- техничка сарадња БиХ-Словенија (2010 – 2011) Сарадник истраживач 8. Пројекат: ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ КАО МОДЕЛ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА Унеско партиципацијски програм (2010 – 2011) Project: RENEWABLE ENERGY SOURSES AS A MODEL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COUNTRIES OF WEST BALKANS UNESCO participation programme (2010-2011) Руководилац истраживања, Координатор активности из Србије 9. Пројекат: МОДЕЛОВАЊЕ СПЕЦИФИЧНИХ ОСОБИНА НАНОСТРУКТУРНИХ МАТЕРИЈАЛА •Министарство за науку и технологију Републике Српске (2011) Руководилац истраживања, Координатор активности
  • 0. Пројекат: ИСПИТИВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ФОТОНАПОНСКЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ ОД 2 kWp У Р. СРПСКОЈ
  • •Министарство за науку и технологију Републике Српске (2011 – 2013) Руководилац истраживања, Координатор активности
  • 1. Пројекат: НАНОТЕХНОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА УПОТРЕБУ У ТЕХНИЦИ И БИОМЕДИЦИНИ
  • •Министарство за науку и технологију Републике Српске (2011 – 2014) Руководилац истраживања на потпројекту
  • 2. Пројекат: ИСПИТИВАЊЕ ОПТИЧКИХ ПОБУЂЕЊА КОД УЛТРА-ТАНКИХ СЛОЈЕВИТИХ МОЛЕКУЛСКИХ СТРУКТУРА
  • •Министарство за науку и технологију Републике Српске, 19/6-020/961-23/14 (2013 – 2014) Сарадник истраживач, координатор
  • 3. Пројекат: ИСПИТИВАЊЕ ОПТИЧКИХ ПОБУЂЕЊА КОД УЛТРА-ТАНКИХ СЛОЈЕВА МОЛЕКУЛСКИХ СТРУКТУРА
  • •Министарство за науку и технологију Републике Српске, 19/6-020/961-16/15 (2014 – 2015) Руководилац истраживања на потпројекту
  • 4. Пројекат: DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE INTERRELATIONS BETWEEN KNOWLEDGE, EDUCATION AND INNOVATION IN NANOTECHNOLOGIES AND BIOMATERIALS WHERE INNOVATION MEANS BUSINESS-WIMB (EU)
  • •Европски TEMPUS-пројекат (2015 – 2016) Сарадник истраживач
  • 5. Пројекат: ФОНОНСКИ ИНЖИЊЕРИНГ КРИСТАЛНИХ НАНОСТРУКТУРА
  • •Министарство за науку и технологију Републике Српске (2015 – 2016) Сарадник истраживач, координатор "

Ostalo

  • Član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske: dopisni od 2004. i od 2011. redovni