dr Agneš Kapor

redovni profesorKatedra za opštu fiziku i metodiku nastave fizike


kancelarija: drugi sprat / 48, zgrada DF&DMI
telefon: 2806
e-mail: akapor@df.uns.ac.rs
lični sajt: -